Mục tiêu chung: Tổ chức, hỗ trợ và thúc đẩy các dự án nghiên cứu khoa học, chuyển giao công nghệ, đào tạo và triển khai ứng dụng công nghệ thông tin trong lĩnh vực kinh doanh và quản lý;

Mục tiêu cụ thể:

  1. Tổ chức các nhóm nghiên cứu khoa học của sinh viên, giảng viên, doanh nghiệp;
  2. Hỗ trợ các nhóm nghiên cứu về trang thiết bị, cơ sở vật chất, không gian nghiên cứu khoa học; Tìm kiếm tài trợ cho các nhóm nghiên cứu;
  3. Tổ chức các hoạt động hợp tác doanh nghiệp, chuyển giao công nghệ; Liên kết với các trung tâm nghiên cứu khác trong cùng lĩnh vực;
  4. Tổ chức các hoạt động chuyên đề: seminar, tọa đàm, hội nghị, workshop, … nhằm thúc đẩy các hoạt động nghiên cứu;
  5. Hỗ trợ giảng dạy chất lượng cao cho các môn học có liên quan;
  6. Tư vấn định hướng nghiên cứu khoa học cho sinh viên;
  7. Thông qua các hoạt động, tạo môi trường học tập tích cực cho sinh viên.
  8. Tổ chức các khóa tập huấn & đào tạo ngắn hạn cho doanh nghiệp và các đơn vị.

Sứ mệnh: Thúc đẩy sự phát triển và tiến bộ xã hội thông qua hỗ trợ các nghiên cứu chất lượng cao trong lĩnh vực Hệ thống thông tin quản lý, Thương mại điện tử, Kinh doanh số & Trí tuệ nhân tạo.

Tầm nhìn: Đến 2030, trở thành trung tâm nghiên cứu có uy tín hàng đầu tại Việt Nam trong lĩnh vực Hệ thống thông tin quản lý, Thương mại điện tử, Kinh doanh số & Trí tuệ nhân tạo.