[THÔNG BÁO HỌC BỔNG NHÂN BẢN NĂM 2021] (21/09/2021)

? Quỹ học bổng Nhân Bản (Humanity Foundation) là Quỹ được thành lập bởi sáng kiến của các cá nhân và doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực MIS nhằm mục đích hỗ trợ và tạo điều kiện học tập, thực tập và định hướng nghề nghiệp cho sinh viên. ? Hiện nay tình hình