Danh sách tổng hợp các đề tài Nghiên cứu khoa học sinh viên, trường Đại học Kinh tế – Luật 2019-2022 (20/09/2022)

Thực hiện nhiệm vụ nghiên cứu khoa học và đào tạo, hàng năm Trường Đại học Kinh tế – Luật (UEL) triển khai chương trình Nghiên cứu khoa học sinh viên – Giải thưởng Nhà khoa học trẻ Trường Đại học Kinh tế – Luật. Đây là hoạt động thường niên nhằm đẩy mạnh và