Business Intelligence LAB (BI LAB), được đầu tư từ nguồn kinh phí của Đại học Quốc gia Tp.HCM và kinh phí đối ứng của trường Đại học Kinh tế – Luật, thành lập vào tháng 6/2016. BI LAB được trang bị máy tính và các trang thiết bị hiện đại, nhằm mục đích hỗ trợthúc đẩy các nghiên cứu khoa học, chuyển giao công nghệ, và đào tạo chất lượng cao trong các lĩnh vực: Hệ thống thông tin quản lý (Management Information Systems), Thương mại điện tử (Electronic Commerce), Kinh doanh số & Trí tuệ nhân tạo (Digital Enterprise & Artificial Intelligence). Trong đó,

Hoạt động NCKH gồm:

            – NCKH do sinh viên thực hiện;

            – NCKH do giảng viên thực hiện;

            – NCKH kết hợp: giảng viên – sinh viên – doanh nghiệp

Hoạt động chuyển giao công nghệ gồm:

            – Xây dựng và chuyển giao các phần mềm quản lý;

            – Chuyển giao công nghệ dưới hình thức tập huấn & đào tạo cho các đơn vị/doanh nghiệp;

            – Tổ chức các khóa đào tạo ngắn hạn.

Hoạt động đào tạo gồm:

            – Hỗ trợ đào tạo cho hệ chất lượng cao: Hỗ trợ trang thiết bị, vận hành các hệ thống phần mềm & trang thiết bị: SAP Business One & SAP S/4 HANA, Sàn thương mại điện tử Haravan, Các trang thiết bị phục vụ IoT, Các máy ảo;

            – Hỗ trợ môi trường học tập & nghiên cứu cho sinh viên các hệ chất lượng cao, CA;

            – Thường xuyên thực hiện các seminar chuyên môn (20 seminar/năm), tọa đàm, cuộc thi học thuật, góp phần giúp kết nối doanh nghiệp – sinh viên, đảm bảo cơ hội thực tập/việc làm cho sinh viên.