Tập huấn BI-LAB 2022-2023

Tập huấn sử dụng phòng máy cho sinh viên K22 Khoa Hệ Thông Tin UEL (21/11/2022)

Buổi tập huấn đem lại thông tin cho các sinh viên K22 Khoa Hệ Thống Thông Tin UEL về Trung Tâm BI-LAB và các quy định khi sử dụng cơ sở vật chất trực thuộc trung tâm và những chương trình, sự kiện hấp dẫn sắp tới.