Ứng dụng trí tuệ nhân tạo vào phát triển nông nghiệp công nghệ cao (21/07/2022)

Năm vừa qua, dự án nhà màng dưa lưới đã được Trường Đại học Kinh tế – Luật (ĐHQG HCM) hợp tác cùng với Công ty cổ phần thực phẩm G.C (GC Food) khởi công xây dựng và phát triển. Dự án được đặt tại khuôn viên Trường Đại học Kinh tế – Luật và