Trung Tâm Business Intelligence Research Lab có cơ cấu tổ chức bao gồm: Giám đốc, Phó giám đốc, chuyên viên, nghiên cứu viên và cộng tác viên.

Phòng nghiên cứu BI LAB (Business Intelligence Research LAB)

Họ và tênChức vụ
ThS. Nguyễn Duy Nhất (NCS)Giám đốc
ThS. Nguyễn Quang Hưng (NCS)P. Giám đốc
ThS. Bùi Thị Kim DuyênChuyên viên
Giảng viên Khoa Hệ thống thông tinNghiên cứu viên
Sinh viên Khoa Hệ thống thông tinCộng tác viên