LINK ĐẦY ĐỦ

[1] 161 đề tài NCKH năm học 2019-2020 (P1)

[2] 161 đề tài NCKH năm học 2019-2020 (P2)

[3] 150 đề tài NCKH năm học 2020-2021 (P1)

[4] 150 đề tài NCKH năm học 2020-2021 (P2)

——-

THÔNG TIN LIÊN HỆ

Business Intelligence Research Lab UEL (BI-LAB):

[P] 028 3724 4555

[E] bilab@uel.edu.vn

[F] Business Intelligence Research Lab & SAP Next-Gen Lab – FIS UEL