THÔNG TIN LIÊN HỆ:

?1. Mr. Nguyễn Duy Nhất (GĐ Trung tâm Business Intelligence Research Lab, UEL), Email: nhatnd@uel.edu.vn, ĐT: 0903.634.511.

?2. Ms. Võ Thị Tình (Business Manager, Công ty TNHH Abeo Việt Nam), Email: tinhvt@abeoinc.com, ĐT: 0981.861.014

FANPAGE:​https://www.facebook.com/congdongtuvanhoctapSAP

LINK ĐĂNG KÝ:  https://bitly.com/sapconsultantjourneys

Khóa học “ ERP Consultant Journeys with SAP S/4HANA” được tổ chức bởi UEL (Trường Đại học Kinh tế – Luật) & Abeo (Abeo International) với sự cấp phép của SAP Training and Adoption Asia (training.sap.com). Chúng tôi thông báo mở tuyển sinh học phần M02/M03 –  Financial Accounting in SAP S/4HANA Sales in SAP S/4HANA.

Tham gia khóa học bạn có cơ hội đạt chuỗi chứng chỉ toàn cầu SAP Global Certification về SAP S/4HANATổng quan SAP S/4HANA, Finance, Sales, Procurement, Production, Quality Management, Development và HANA Modeling,…

>>> Đăng ký học tại: https://bitly.com/sapconsultantjourneys

 Học phần M02: Financial Accounting in SAP S/4HANA in SAP S/4HANA

️ >> M02 tập trung vào chứng chỉ SAP Global Certification TS4FI tại cutt.ly/amBpBaX, với các nội dung chính gồm:

 + Financial Closing

 + General Ledger Accounting

 + Accounts Payable & Accounts Receivable

 + Asset Accounting

 + Organizational Assignments and Process Integration

 +FI configuration

Sales in SAP S/4HANA
Tổng quan về lộ trình khóa học SAP