Khóa học “Phân tích nghiệp vụ kinh doanh & Thiết kế sản phẩm” (Business Analysis & Product Design)

Nội dung học và thông tin giảng viên, xem tại:

https://www.bacs.vn/vi/khoa-hoc/phan-tich-nghiep-vu-kinh-doanh-va-thiet-ke-san-pham/

Thời lượng: 30 buổi trong 15 tuần (20 buổi B.A + 10 buổi P.D)

Khai giảng khóa 01: ngày 09/08/2021 (học online qua Zoom, tối thứ 2 và thứ 6)

– Học phí gốc: 11.800.000đ

– Ưu đãi cho SV: 9.900.000đ

– Ưu đãi dành riêng cho SV UEL: 8.900.000đ

– Ưu đãi thêm cho SV Khoa HTTT UEL: 7.900.000đ

– Đặc biệt khóa 01 giảm thêm 1.000.000đ (học phí chỉ từ: 6.900.000đ), khóa 02 giảm thêm 500.000đ (học phí chỉ từ: 7.400.000đ).

Đăng ký nhóm được áp dụng mức ưu đãi cao nhất của thành viên trong nhóm, vd: SV ngoài UEL đăng ký nhóm với SV Khoa HTTT UEL được tính chung mức học phí.

Khóa học “Phân tích nghiệp vụ kinh doanh & Thiết kế sản phẩm” (Business Analysis & Product Design)

Nội dung học và thông tin giảng viên, xem tại:

https://www.bacs.vn/vi/khoa-hoc/phan-tich-nghiep-vu-kinh-doanh-va-thiet-ke-san-pham/

Thời lượng: 30 buổi trong 15 tuần (20 buổi B.A + 10 buổi P.D)

Khai giảng khóa 01: ngày 09/08/2021 (học online qua Zoom, tối thứ 2 và thứ 6)

– Học phí gốc: 11.800.000đ

– Ưu đãi cho SV: 9.900.000đ

– Ưu đãi dành riêng cho SV UEL: 8.900.000đ

– Ưu đãi thêm cho SV Khoa HTTT UEL: 7.900.000đ

– Đặc biệt khóa 01 giảm thêm 1.000.000đ (học phí chỉ từ: 6.900.000đ), khóa 02 giảm thêm 500.000đ (học phí chỉ từ: 7.400.000đ).

Đăng ký nhóm được áp dụng mức ưu đãi cao nhất của thành viên trong nhóm, vd: SV ngoài UEL đăng ký nhóm với SV Khoa HTTT UEL được tính chung mức học phí.