Hiệp hội Hệ thống Thông tin (Association of Information Systems, AIS) là một hiệp hội quốc tế có trụ sở ở thành phố Atlanta, Bang Georgia Hoa Kỳ. Hoạt động phi lợi nhuận, chuyên nghiệp dành cho các học giả về Hệ thống thông tin được thành lập vào năm 1994. Hiệp hội xuất bản tạp chí, tổ chức hội nghị và cung cấp diễn đàn cho các giáo sư và nhà quản lý Hệ thống thông tin. AIS có thành viên tại hơn 100 quốc gia.

Hiệp hội tổ chức bốn hội nghị hàng năm cho các nhà nghiên cứu, giáo dục và sinh viên IS: Hội nghị quốc tế về hệ thống thông tin (ICIS), giữa ba khu vực thế giới và ba hội nghị khu vực: Hội nghị châu Mỹ về hệ thống thông tin (AMCIS), Hội nghị châu Âu về Hệ thống Thông tin (ECIS), và Hội nghị Châu Á Thái Bình Dương về Hệ thống Thông tin (PACIS).

Hiệp hội Hệ thống Thông tin đã thành lập chi nhánh tại Việt Nam (Vietnam Chapter of the Association of Information Systems, VAIS) nhằm thúc đẩy chuyển đổi số và số hóa nền kinh tế của đất nước bằng cách thúc đẩy hợp tác nghiên cứu, giảng dạy và ứng dụng hệ thống thông tin. Một trong những sứ mệnh chính của VAIS là kết nối các hiệp hội, doanh nghiệp với giới học thuật thông qua nghiên cứu thực tế về hệ thống thông tin và công nghệ thông tin. VAIS cũng sẽ ưu tiên thúc đẩy cộng đồng hệ thống thông tin Việt Nam và cùng hợp tác nghiên cứu trong lĩnh hệ thống thông tin quản lý (MIS), thương mại điện tử và trí tuệ nhân tạo giữa các trường đại học Việt Nam và nước ngoài.

Trang web chính thức của VAIS tại: https://communities.aisnet.org/vietnamais/home

Logo của VAIS (Nguồn: VAIS)

  Khoa Hệ thống thông tin, Trường Đại học Kinh tế – Luật tự hào gồm có hai thành viên là TS. Hồ Trung Thành và TS. Lê Hoành Sử trong 10 thành viên sáng lập của VAIS. Trong đó, TS. Lê Hoành Sử – Trưởng Khoa Hệ thống thông tin – được chọn làm Phó Chủ tịch VAIS. Đặc biệt, Chủ tịch VAIS là PGS.TS Phan Quang Tuấn ở Đại học Hong Kong, người đã nỗ lực xây dựng dự thảo, kết nối đội ngũ trong và ngoài nước để hình thành VAIS tại Việt Nam. Giáo sư đã từng có nhiều hoạt động tổ chức Hội thảo quốc tế, các chương trình đào tạo hợp tác với Khoa Hệ thống thông tin, Trường Đại học Kinh  tế – Luật. Cùng với sự hỗ trợ của AIS toàn cầu, VAIS hình thành sẽ hỗ trợ và thúc đẩy cộng đồng nghiên cứu và ứng dụng Hệ thông thông tin phát triển mạnh mẽ ở Việt Nam trong thời gian tới.

Ngày 20 tháng 07 năm 2021, VAIS đã tổ chức buổi ra mắt với những thành viên đồng sáng lập.

                             Hình chụp buổi họp đầu tiên của VAIS

 Một số chương trình hoạt động của VAIS trong thời gian tới:

– Call for Chapters on Vietnam IS book với chủ đề: “2021 IS Research Vietnam Book: Information Systems Research in Vietnam – A Shared Vision and New Frontiers”;

– Tham gia tổ chức Workshop ISBM 2021 về Hệ thống thông tin trong kinh doanh và quản lý, tháng 12/2021;

– Tổ chức các Workshop về Nghiên cứu và giảng dạy Hệ thống thông tin ở Việt Nam;

– Tổ chức Hội nghị Châu Á Thái Bình Dương về Hệ thống thông tin (The Pacific Asia Conference on Information Systems – PACIS) năm 2024


Website đưa tin:
Hiệp hội Hệ thống thông tin toàn cầu:
https://aisnet.org/news/571840/AIS-Welcomes-Three-New-Chapters.htm
Hội khoa học kinh tế Việt Nam (bảng tiếng Anh):
        https://vneconomy.vn/association-for-information-systems-sets-up-vietnam-branch.htm

       Nguồn: Khoa Hệ thống thông tin