Vào sáng ngày 6/11/2022 tại Trường Đại học Kinh tế – Luật, Trung tâm nghiên cứu và phát triển kinh doanh thông minh (BI-LAB) đã tổ chức thành công buổi tập huấn sử dụng phòng máy thường niên dành cho toàn bộ các bạn sinh viên K22 thuộc Khoa Hệ Thống Thông Tin của trường. Thông qua buổi tập huấn nhằm phổ biến cho toàn bộ các sinh viên về quy định khi sử dụng và hoạt động trong phòng máy cũng như là tại BI-LAB.

Cộng tác viên phổ biến cho sinh viên K22 về buổi tập huấn

Đây là chương trình tập huấn hằng năm được tổ chức nhằm đưa đến cho các sinh viên K22 Khoa Hệ Thống Thông Tin Trường Đại học Kinh tế – Luật những thông tin bổ ích về Trung tâm BI-LAB cũng như thuận tiện hơn cho việc học tập và làm việc tại BI-LAB và các phòng máy.

Cộng tác viên phổ biến về quy định khi sử dụng cơ sở vật chất

Trong buổi tập huấn, các sinh viên lần đầu được giới thiệu về cơ cấu tổ chức của trung tâm và toàn bộ các cộng tác viên đang tận tâm làm việc và sinh hoạt trong tổ chức cũng như sơ bộ được những hoạt động thường diễn ra trong Trung tâm BI-LAB.

Các cơ sở vật chất hiện có tại Trung tâm BI-LAB

Dành thời gian quý báu của mình, phó giám đốc Trung tâm BI-LAB, thạc sĩ Nguyễn Quang Hưng đã thông qua buổi tập huấn để giao lưu và phổ biến cho sinh viên biết thêm rõ về cách thức hoạt động của trung tâm cũng như những dự án mà trung tâm đã, đang và sẽ triển khai trong tương lai gần, mở ra vô số cơ hội cho các sinh viên Khóa 22 Trường Đại học Kinh tế – Luật.

Thầy Hưng chia sẻ về Trung tâm BI-LAB

Các sinh viên được tham quan các phòng máy ở UEL, nhà màng và được phổ biến về các quy định, lưu ý khi tham gia sử dụng các phòng máy thuộc sự quản lý của Trung tâm BI-LAB, nâng cao ý thức sinh viên mỗi khi sử dụng cơ sở vật chất trực thuộc của trung tâm cũng như thể hiện sự chuyên nghiệp của tổ chức.

Các sinh viên K22 trải nghiệm cơ sơ vật chất

Các sinh viên K22 tham quan cơ sở vật chất

Trong thời gian tới, Trung tâm sẽ tiếp tục đẩy mạnh các hoạt động phổ biến, sáng tạo và thu hút tương tự nhằm hỗ trợ các sinh viên trong Khoa Hệ Thống Thông Tin UEL trong học tập và công việc. 

Một số hình ảnh khác:

Sinh viên K22 tham gia tập huấn

Các cộng tác viên tham gia tổ chức buổi tập huấn

Cộng tác viên phổ biến về những quy định khi sử dụng phòng máy

Thầy Nhất giới thiệu tại buổi tập huấn Các sinh viên K22 đi tham quan cơ sở vật chất,