Từ ngày 15/7/2022 đến 16/7/2022, Trung tâm BI Lab, gồm Thầy Nguyễn Duy Nhất (Giám đốc Trung tâm), Thầy Nguyễn Quang Hưng (Phó Giám đốc Trung tâm) cùng các bạn sinh viên UEL đã có chuyến thăm và làm việc với thầy Đặng Hoàng Xuân Huy cùng với các Thầy Cô của trường Đại Học Nha Trang về chương trình SAP UAP và việc triển khai cuộc thi ERP Simulation Games cho năm 2022.

Từ trái qua phải “Thầy Nguyễn Quang Hưng – Thầy Nguyễn Duy Nhất – Thầy Đặng Hoàng Xuân Huy”

Vào ngày 15/7/2022, đội ERPsim Trường Đại học Kinh tế – Luật TP. HCM ghé thăm Trường Đại học Nha Trang

Và một số hình ảnh khác: